sexta-feira, setembro 22, 2006

Paco Pestaña apresenta "Torre de Marfim" no Simpósio Internacional de Escultura

O escultor Paco Pestaña terminou a sua escultura denominada "Torre de Marfim" na sua participação no Simpósio Internacional de Escultura, em Portugal.

Esta escultura é uma homenagem ao povo de Vinhais.

Esta escultura com uma altura de aprox. 5 metros representa uma torre com guerreiros a defenderem-se numa batalha.

A defesa destes guerreiros é feita com as suas "roçadouras" (ferramentas agrícolas, que em tempos passados serviam também como meios de defesa) e com os escudos (ver tronco).

Esta escultura foi totalmente efectuada em madeira de castanho, pintada com cores de Vinhais (vermelho, preto e branco).

Para mais informações consultar ARTESCULTURAS em http://artesculturas.blogspot.com/

sábado, setembro 16, 2006

Simpósio Internacional de Escultura em Portugal

Está a decorrer (de 4 a 26 de Setembro de 2006) no Município de Vinhais, distrito de Bragança, Portugal, o Simpósio Internacional de Escultura.
Este importante Simpósio é dedicado a temáticas de Escultura Contemporânea relaccionadas com Vinhais (concelho em Trás-Os-Montes, Portugal).
Coordenado pelo escultor Manuel Cruz, o Simpósio Internacional de Escultura contará com a presença e trabalhos de Paco Pestana e dos seguintes escultores: Manuel Patinha, Carlos Barreira, Paulo Neves e Paulo Moura.
Os trabalhos deste Simpósio serão acompanhados no blog ARTESCULTURAS.

Para mais informações consulte:

sexta-feira, setembro 15, 2006

O Recanto Surrealista

O recanto surrealista
Ano 2005. O surrealismo está practicamente desaparecido do panorama artístico galego. Ou iso semella. Desde o casco histórico de Compostela, a Fundación Granell mantense coma un centro de investigación e de difusión deste movemento. A piques de celebrar o seu décimo aniversario, esta entidade afronta proxectos coma a celebración dun congreso e a organización de varias mostras que lle toman o pulso a esta corrente artística a nivel europeo.


Santiago. Redacción. 25 / 5 / 2005

Vai para cen anos que o surrealismo revolucionaba a arte coas súas propostas dunha creación que rachaba as barreiras do consciente e das convencións sociais. Desde aquela, o movemento foi pasando por momentos de maior e de menor aceptación, pero nunca lle faltaron seguidores. En Galicia esta corrente artística tivo tamén representación. Urbano Lugrís, Maruja Mallo e Eugenio Granell son os referentes históricos do surrealismo no noso país. Sen embargo, de todos eles, só Granell conservou unha boa parte da súa obra e ademais iniciou unha importante colección de autores surrealistas e outras de arte africana. A importancia deste legado foi o que levou, hai dez anos, a que fose o protagonista do proxecto de crear unha fundación dedicada a esta corrente.

Nacemento
“A fundación naceu hai dez anos a proposta de Xerardo Estevez, daquela alcalde de Santiago”, explica Natalia Fernández Segarra, directora do centro. “Fíxose un convenio entre o Concello e Eugenio Granell, que cedeu parte da súa obra e das súas coleccións de arte surrealista e étnico”. Aínda que nun comezo o proxecto contemplaba a creación dun museo deseñado por Álvaro Siza no parque de Bonaval, ao carón do Centro Galego de Arte Contemporánea, “ó final por cuestións de orzamento quedamos no pazo de Bendaña, que se revelou coma un emprazamento ideal ao ser moi céntrico”. O museo iniciou entón a súa andaina cuns fondos compostos por quiñentas pezas da obra de Granell, case trescentas doutros artistas do surrealismo que el adquirira e un número semellante de arte étnico, o que supón a principal colección de arte dedicada a esta corrente que existe no país. "O problema que temos con estes fondos é a falta de espazo para almacenalos"; sinala a directora.

Mostras
Aproveitando este material, a fundación foi desenvolvendo a súa actividade realizando mostras temáticas anuais arredor da figura de Eugenio Granell e os surrealistas. Exposición que relacionaban as obras deste pintor co cine, co teatro ou coa arquitectura foron aparecendo nas salas do pazo Bendaña. "Moitas destas mostras xurdiron porque persoas concretas viron cousas interesantes, coma o arquitecto que coñecendo moito a obra de Granell viu que podía encontrarlle paralelos con grandes arquitecturas mundiais ou mesmo coa forma de determinadas casas africanas", explica a directora, "ou o caso de xente que sabe de teatro e que viu a relación entre moitos títulos e temas das obras de Granell con dramaturgos coma Lorca, Shakespeare ou Calderón de la Barca". Ademais de amosar o traballo de Granell e exposicións antolóxicas dos surrealistas que fan parte dos fondos, no centro puidéronse ver as obras de clásicos coma Man Ray ou o traballo de artistas actuais adscritos a esta corrente e mesmo de varios que, a pesar de non se considerar surrealistas, amosan claras influencias do movemento. Deste xeito, os galegos Carballido, Francisco Leiro, Paco Pestana ou Pedro Muíño.

Referencias
O traballo que se desenvolveu ao longo deste anos na Fundación foina consolidando coma referente do movemento surrealista en Galicia. "A verdade é que somos o único centro surrealista en Galicia", destaca a directora. "Un dos propósitos que se recolle nos estatutos é o estudio do surrealismo, e neste sentido temos unha biblioteca que funciona moi ben e que foi medrando arredor de temas que nos interesan coma o surrealismo ou as vangardas". Deste xeito abondan as consultas de persoas e investigadores interesados nestes temas o que, ao ver do equipo directivo, amosan que o surrealismo continúa vivo. Ademais do servizo de biblioteca, no centro continúase a investigación sobre a figura de Granell, e deste xeito, para alén dos catálogos de exposicións, van saíndo á luz escritos inéditos deste autor, morto en 2001. Análises sobre García Lorca, escritos xornalísticos, textos sobre arte e música e mesmo sobre humor foron facéndose públicos desde a fundación que organizou tamén no 2000 un congreso dedicado a figura do pintor.

Actualidade
A pesar de que o surrealismo coma o movemento non está moi en voga, desde a Fundación están convencidos da súa vixencia e da extraordinaria influencia que continúa a exercer sobre o mundo artístico nos máis diversos campos. "Moitos artistas coma Paco Pestana non se consideran surrealistas, pero as súas obras está influídas pola maneiras de pensar deste movemento. Tamén Francisco Leiro cando comezo tiña unha liña influída polo surrealismo, e moitos artistas novos amosan interese por esta corrente e o dadaísmo e admiten que a idea da liberdade de expresión contida neles e a importancia que se lles dá aos soños e ao subconsciente segue vixente". Natalia Fernández pensa que impacto desta vangarda vai aínda máis aló "a nivel histórico foi un dos movementos máis importantes do século XX e a súa influencia vese mesmo nas instalacións artísticas que se fan a día de hoxe e que xa se facían, doutro xeito, a comezos de século polos surrealistas".

Futuro
Con ocasión do décimo aniversario da súa creación, a Granell está a achegar ao pazo de Bendaña varias mostras de autores surrealistas actuais orixinarios de Polonia, Canadá, Holanda, Inglaterra, Cataluña, ou Francia. Ademais, está en marcha a organización dun novo congreso centrado na figura do autor que dá o seu nome á fundación. "Estamos mirando se estudamos a música que escribiu Granell. A pesar de que algún medio indicou recentemente a posibilidade de que finalmente haxa unha nova sede para esta entidade, a directora do centro desminte totalmente que o padroado teña abordado esta cuestión. "Sempre se falou de que se fixese un museo no parque de Bonaval. Se se pensa facer non se me comunicou nada, iso supón un custo moi grande. O ideal sería un espacio máis grande, pero polo momento non sei nada". Polo momento, o futuro da fundación segue a pasar por Bendaña, corazón do surrealismo na zona vella de Compostela.

Exposição com obras de Paco Pestaña

Exposição de 12 de Julho 10 de Setembro com obras de Paco Pestaña, Manuel Patinha, entre outros.
Local: Colexio de Fonseca e Igrexa da Universidade

Accións estratéxicas
Universidade de Santiago de Compostela

O Colexio de Fonseca e a Igrexa da Universidade mostrarán pezas dos fondos do Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo e do Encontro de Mariñán, obras dalgúns dos artistas galegos contemporáneos máis representativos.
O Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo e o Encontro de Mariñán son dúas iniciativas artísticas levadas a cabo pola Deputación da Coruña para apoiar a creación artística actual, cada unha delas ocupará unha das salas de exposicións da Universidade. No Colexio de Fonseca ubicaranse, agrupadas por temática e xénero, as obras de Tatiana Medal, Almudena Fernández, Menchu Lamas, Paco Pestana, Manuel Patinha, Vari Caramés ou Jorge Barbi; mentres que a Igrexa da Universidade acollerá o produto saído dos encontros de Mariñán, no que durante tres días, diversos artistas traballaron con diferentes técnicas e soportes, dando lugar a sorprendentes pezas artísticas.

MUNDOS OPOSTOS

Mundos opuestos
Pese a que nacieron en el mismo año (1949) y ambos viven en Galicia, los escultores Paco Pestana y Manuel Patinha demuestran en sus piezas que habitan mundos creativos totalmente opuestos. El primero presenta obras casi minimalistas en metal y el segundo, piezas de madera llenas de color.
JOSÉ LUIS ESTÉVEZ
BABELIA - 18-01-2003

Las piezas cuasi minimalistas de Manuel Patinha y el mundo exuberante que crea Paco Pestana en sus exposiciones han coincidido esta vez en un mismo espacio. El público tiene así la oportunidad de conocer al mismo tiempo dos concepciones de la escultura muy distintas, cuyo único punto en común sea tal vez la capacidad para emocionar. Uno la busca a través de la severidad y el otro mediante un barroquismo absoluto.
Las últimas obras de Patinha, afincado en Galicia desde hace casi 30 años, son piezas de acero de apariencia fría, pero que reflejan emociones interiores del artista y necesitan la participación del espectador para alcanzar un significado pleno. El artista portugués se distingue por la utilización de grandes tubos de acero que son devueltos a una apariencia orgánica. Así ocurre en Nenúfar celular, una pieza en la que se estudia la relación entre la escultura y el espacio en el que se ubica.
Este interés por el espacio es una constante en Patinha y vuelve a revelarse especialmente cuando sitúa piezas de acero sobre espejos, con lo que consigue completar el espacio real con otro totalmente ilusorio. Precisamente ese espacio que no existe es el que más interesa al escultor en sus enlaces, obras que repiten un elemento mínimo que puede combinarse de múltiples formas. La disposición en la que se presenta no es más que una de las infinitas posibilidades existentes. Además de las esculturas se exponen dibujos combinados con fotografías en las que el artista se libera del ascetismo y muestra un gran dominio de las oportunidades cromáticas que ofrecen las tintas chinas.
Frente a la sobriedad de Patinha, el universo creado por Paco Pestana está lleno de color y calidez. El artista gallego utiliza fundamentalmente la madera e incorpora a su escultura la misma ironía y humorismo que también caracterizan a su poesía. De hecho, se considera un poeta que esculpe y sus piezas coinciden plenamente con las imágenes visionarias y la pasión que despiden sus versos.
Como es habitual en su trayectoria, Pestana se apodera de las salas en las que expone y las colma de seres y objetos que están a medio camino entre la realidad y la ficción y contienen una fuerte carga simbólica. La naturaleza, la religión, lo rural, lo urbano y lo tribal aparecen entremezclados en una obra que cuestiona los valores culturales asentados y rezuma una fuerte sensación de libertad.

UM SAPO NA SOPA (Paco Pestaña)

UN SAPO EN LA SOPA
Paco Pestaña
Escultor, poeta, polemista, showman,
contador de historias, fabulador y filósofo de la vida
Mentor Creativo del Master Internacional de Creatividad

Antes de hacerse la luz ya tenía los ojos abiertos para comerme todas las palabras, rebanadas de gruesas palabras con miel y mantequilla, y me bebía la hiel entre adverbios y los acentos locos se subían como cometas comilones al tejado de las vocales y se me escapaban las esdrújulas escondiéndose detrás delos verbos atiborrados de colesterol y celulitis.

Y se hizo la luz entre truenos y avemarías, y éstas eran unos jodidos amuletos pues no me sacaban el miedo al grito de muerte da la lechuza, al aullido de nieve del lobo con vientre de paja subido a los saúcos, un demonio con la lengua escarchada, con su tirabuzón sanguinolento, retorcido entre los dientes del Miedo... Y seguía abriendo la boca como un papón y las moscas aterrizaban ahí justito, jodiendo entre la lengua y el paladar, y se iban rehogadas entre vino tiento con azúcar y torrijas al fielato del estómago.

Ya lo decía Mamá: Paquito, eres una cabra o ¿estás como ella? Ya que todo lo humano me era ajeno, ¿qué hacía yo en este mundo? pasar de contrabando y esperar que la Virgen María se apareciese la hora del Cola-Cao con una varita mágica que transformara la mierda en miel, el obscurantismo y la barbarie en un cuarteto de cuerda y que interpretaran media docena de seráficos serafines la “Yenka” o el “Amor a Popotito”. Pero el mundo seguía al revés y yo haciendo el pino para ver el mar de niebla a mis pies, con el cielo en el entrecejo.

No quedaba otro remedio que ser sabio o gilipollas, un santo o un mamón, y tiré por la trocha del medio, por el sendero del miércoles, con cien fanegas de gordas y zorras palabras que se encoñaban como perras en celo y yo loquito por ponerlas en formación casando al archimandita de Tombuctú por una ramera de la Costa de la Muerte... Y la Virgen María no acababa de aparecer a caballo del dragón y de ganchete con el Arcángel san Gabriel. Por eso dejé la casa del padre y me puse a cazar sabandijas con el tirachinas de celofán y le di un chinazo en el ojo de cristal a una de las hijas de Bellas Artes y la tumbé patas arriba. Derribé sus puertas, esparcí la lumbre y cuando estaba deshonrada, ultrajada, medio muerta y muy jodida, dinamité los cimientos de su morada, borré la partida de nacimiento y como dios manda y porque me dio la gana le di por culo... a ella, a la ESCULTURA. Y en esos días de ceniza y chaparrones como hostiazos, crecen mis sueños en una madriguera sin pesebre y falta el niño, la mula y el buey, pero yo estoy haciendo de Rey Mago porque tengo en la frente la estrella de Oriente. Por eso, en esta hora de fea triste realidad, yo quiero ser ese cuentista que os rescate del mal rollo de la seriedad poniéndoos la dinamita bajo el trasero mientras espero en esta primavera ver reventar al Cuco.

A SOMBRA ESPIDA DO POETALivro: A Sombra Espida do Poeta
Autor: Paco Pestaña
Editor: Xunta de Galicia

EN EL ODRE Y LA UBRE DEL LABERINTOLivro: En el odre y la ubre del laberinto
Autor: Paco Pestaña
Editor: Deputacion Provincial Lugo

A ESTELA DO DELÍRIOLivro: A Estela do Delírio
Autor: Paco Pestaña
Editor: Fundacion Eugenio Granell
ISBN: 84-89440-16-6 ; 978-84-89440-16-6
Autor: Seoane, Xavier (1954- )
Pestana, Paco (1949- )
Joyce, Desmond , tr.
Mogueira, Carmen , tr.
Título: A estela do delirio
Lengua: publicación: Gallego ; Castellano ; Inglés traducida del: Gallego ; Castellano
Edición: 1ª ed., 1ª imp.
Publicación: Santiago de Compostela : Fundación Eugenio Granell , 02/2000
Descripción: 136 p. : il. col. ; 30x21 cm
Encuadernación: rústica
Precio: 24,04 €
Materias: Pintura.
CDU: 75
Fonte: www.mcu.es

Livros de Paco Pestaña

Foto de alguns dos livros de Paco Pestaña

Breve Currículum de Paco Pestana:

É espanhol, nasceu em Peredo, Lugo, Espanha e vive em Lugo, Espanha.
Tem 57 anos e mais de 30 anos de carreira artística, com destaque para escultura.
Artista e poeta colaborador na imprensa e revistas de arte, tem realizado mais de cem exposições entre colectivas e pessoais, destacando-se a “Galicia no Tempo”.
Parte da sua obra figura nas seguintes fundações: Gulbekian, Granell, Torrente Ballester, Alcázar Reyes Cristianos de Córdoba, Museo de la Pasión de Valladolid, etc...